CRM

CRM sistemi – bu hər hansi proqram təminatıdır ki,müştəri ilə olan bütün işləri nəzarətdə saxlamağa, planlaşdırmağa və qaydaya salmağa kömək edir.

CRM-sistemi

CRM-sistemi (Customer Relationship Management və ya müştərilərlə münasibətlərin idarə edilməsi)-bu-sifarişçi ilə birgə hərəkət strategiyasını avtomatlaşdırmaq,satiş səviyyəsini qaldirmaq,marketinqin optimallaşdürülmasü və müştəri haqqinda informasiya saxlanilmasi və onunla münasibətlərin qurulması tarixini müəyyən etmək,biznes-proseslərin yaxşılaşdırılması və növbəti analiz nəticələrini təyin etmək yolu ilə müştərilərə olan xidmətin yüksəldilməsi üçün proqram təminatıdır.

BPM

BPM (Business Process Management) - biznes proseslərini idarə etmə sistemidir. Qaydaya görə BPM SED(Elektron sənəd dövriyyəsi sistemi)  və ECM (Enterprise Content Management) tərkibində moduldur.

SCM

SCM (Supply Chain Management) — SCM-təchizat halqalarinin idarə edilməsidir. SCM sistemləri müəssisənin təchizatının bütün mərhələlərini idarə etmək və avtomatlaşdırmaq və müəssisədə bütün əmtəə hərəkətinə nəzarət etmək üçün təyin edilmişdir.

CTI

CTI (Computer Telephony Integration) — komputerləşmiş telefoniyadir, mətn ötürülməsilə rəqəmsal məlumatların ötürülməsini birləşdirməyə imkan verən texnologiyadır, o cümlədən çağırışların izlənməsi və onların hər hansı ssenariya üzrə (səs, e-mail, veb-interfeys, faks və s) idarə olunmasını təmin edir. KT xüsusən mərkəzi telefon xidmətinin yaradılması zamanı istifadə olunur.

KPI

KPI (Key Performance Indicator) – bu hər hansı məqsədə çatmanın göstəricisidir. Demək olar ki, KPİ-bu faktiki əldə olunan nəticələrin kəmiyyətcə ölçü indikatorudur.

ITIL

ITIL (aytil kimi səslənir-informasiya texnologiyalarının kitabxanası)- informasiya texnologiyaları sahəsində xidmət göstərilməsi ilə məşğul olan kompaniya və ya bölmələrin işlərin idarə olunması üzrə ən yaxşı üsullarını təsvir edən kitabxanadır.

PM & TM

PM/TM (Performance Management/Traffic Management) - istismar xarakteristikaları üzrə idarə etmə/trafikin idarə edilməsi.

Service desk

Service Desk — müəyyən mənada dispetçer xidmətidir ki, müştərilər və ya istifadəçilər qarşısında razilaşdırılmış xidmətlərə görə tam cavabdehdir, bütün şikayət və təkliflərin qəbul mərkəzidir, xidmət sahələrinin cari vəziyyətinə nəzarəti həyata keçirir və ehtimal olunan boşdayanmalrın aradan qaldırılması üçün tapşırıq verilməsi, o cümlədən naszlıqların aradan qaldırılmasına nəzarət etmək səlahiyyətinə malikdir.

METODOLOGİYA

        CRM şirkətdə nə zaman lazımdır?

 • Pərakəndə müştəri bazası. Müştərilər, partnyorlar, mal göndərənlər, reqiblər haqqında məlumat müxtəlif mənbələrdə saxlanılır. Məlumat çətin əldə olunandı.
 • Müştəriləri ünsiyyət tarixçəsi ayrılır və qeydiyyat  alınmır.
 • Kompaniya daxilində ötürülmüş məlumatın itirilməsi asas biznes- proses uğursuzluğa gətirir.
 • Nizamlanmış və təsdiqlənmiş  biznes proseslər avtomatlaşdırılmayıb və « fehlə mühiti» kompaniyasına tədbiq olunmayıb.Biznes- prosesin yerinə yetirilməsini operativ sürətdə  nəzarət etmək mümkün deyil.
 • Biznes- prosesin satışını aktiv idarə etmək üçün kompaniyaya satışı proqnozlaşdırılması üçün alət lazımdır.
 • Müştəri bazasının analizi, satış hesabatının kompleks düzülüşü, alınması və müştəriləri ünsiyyət tarixçəsi mümkün deyil.
 • Müştərilərin şikayəti itirilir,vaxtlı-vaxtında baxılmır.
 • Əməkdaşların biliyi kompaniyada toplanılmır, ancaq başlarında saxlanılır, yeni işçiyə təcrübəli əməkdaşın biliyi ötürülməsi çox vaxt aparır və nəticədə kompaniyanin xərçləri böyüyür, satış aşağı düşür.
 • İşdə çoxlu köhnəlik var:
  • Əməkdaşlar klientlərin standart sualların cavablandırılmasına çox vaxt itirirlər. 
  • Menecerlər  satış hesabatının hazırlanmasına və operativ fəaliyyət məsələləri üzrə rəhbərliklə söhbətə məcburdu  həftədə bir neçə saat sərf etməyə.
  • Standart müqavilənin və ya kommersiya təklifinin hazırlanmasına menecerin yarım saata gedər vaxt gedir.
  • Rəhbərlik öz iş günü yazısını əməkdaşlarının işini nəzarət məcburiyyətindədi.
 • Şişirdilmiş marketinq bölmələri, satış və servis xidməti daha tez böyüyür, nəinki kompaniyanın dövriyyəsi.

Əgər sadaladığımız problemlər sizində kompaniyada yer alırsa, onda CRM sistemi bunların həllində sizə kömək edər.

CRM-sisteminin tətbiqi.

(CRM) müştəri yönləndirən texnologiya sisteminin tətbiqini adətən təcrübəli məsləhətçiyə etibar edirlər. Təcrübə göstərir ki,CRM texnologiyasının işlənməsində qənaət etmək, sadəcə “başqalarındakı kimi etmək” və ya “təsərrüfat hesabli” (yəni öz imkanlari hesabina) işləyib hazirlamaq uğursuzluqla nəticələnir. Dünya statistikası göstərir ki, 95%dən yuxarı müştəri tərəfindən CRM-sisteminin tətbiqi puça çıxır,ən yaxşı halda –ümumi electron qeydiyyat kitabçasinin yaranması ilə nəticələnir. Ən pis halda isə dolabda duran CRM-qutusuna bənzəyir.CRM-sisteminin seçilməsi və işlənməsinin tətbiqini mütəxəssislərə həvalə etmək daha rasional hesab olunur.


 

Bizim müştərilər

Ən yaxşı qiymətlər Sizin üçün - ən yaxşı seçimdir

Price List
1С:Müəssisə 8.CRM KORP Redaktə 2.0. "Ən yaxşı məhsul 1С-Birgə 2011-2015" statusu malikdi"

1C: CRM KORP Redaktə 2.0.      5 iş üçün çox istifadəçili lisenziya     2 754 AZN

1C: CRM KORP Redaktə 2.0.      10 iş üçün çox istifadəçili lisenziya   5 205 AZN

1C: CRM KORP Redaktə 2.0.      20 iş üçün çox istifadəçili lisenziya   13 653 AZN

1C: CRM KORP Redaktə 2.0.      50 iş üçün çox istifadəçili lisenziya   32 751 AZN

1C: CRM KORP Redaktə 2.0.      100 iş üçün çox istifadəçili lisenziya  62 046 AZN

1С:Müəssisə 8.3. MİNİ Serverin 5 qoşulma 1350 AZN

1С:Müəssisə 8.3. Server lisenziyası 3675 AZN

1С:Müəssisə 8.3. Server lisenziyası (x86-64) 6295 AZN

BİZİM KOMANDAMIZ

Xəbərlər

Конфигурация "1С:CRM", редакция 3.0 на платформе "1С:Предприятие 8.3"

29.07.2016

Функционал редакции 3.0 конфигурации "1С:CRM" дополнен следующими возможностями:

 • Включена инновационная методика управления жизненным циклом обращения клиента в одном месте - документе Интерес, ведение всех коммуникаций и документов из него.
 • Введена новая сущность "Потенциальные клиенты", которая позволяет улучшить качество клиентской базы.
 • Мастер принятия обращения - удобный инструмент для оперативной идентификации обращения, его регистрации и диспетчеризации ответственному менеджеру.    
 • Новый календарь планирования работы менеджеров по работе с клиентами - Автомотиватор", который позволяет менеджерам равномерно распределять загрузку своего рабочего времени по бальной системе; включена рекомендуемая система баллов.
 • Организовано Рабочее место из которого пользователи выполняют более 80 % всех своих действий в программе.
 • Рабочее место "Мои дела" для управления списком дел руководителя ("todo list").
 • Рабочее место "Мои продажи" для управления Интересами клиентов для менеджеров по продажам.
 • Система виджетов для отражения на рабочих местах индивидуальных показателей в виде светофора. Оперативный отчет по качеству работы менеджеров  в виде светофора - Контроль руководителя, в который выводится информация о полноте заполнения контактной информации, портрета клиента и отработки "Интересов".
 • Расширение создания вариантов "Воронки продаж" за счет включения в них документов в решении. 

Дополнительно к указанным новым возможностям, в версии "1С:CRM КОРП", редакция 3.0 включено: 

 • Панель управления показателями: расширяет возможности виджетов и позволяет получить полную информацию и проанализировать изменения показателей отображаемых на виджетах. Позволяет настраивать собственные отображения показателей, создавать собственные показатели и источники данных у них.   
 • Методика контроля потенциалов продаж по клиентам - для подразделений указывается формула для расчета потенциала клиента  на основе его портрета. Потенциалы используются при анализе продаж в разрезе менеджеров, регионов.

«1С:CRM» komandası hamını 2016-cı ilin Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edir!

  Novruz bayramı münasibəti prezident İlham Əliyev bütün azərbaycanlıları ilə təbrik etmişdir. Hörmətli həmvətənlər! 

Sizi əziz Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edir, hər birinizə bahar əhvali-ruhiyyəsi, cansağlığı və gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram.

Azərbaycan torpağında çox qədim kökləri olan, uzaq keçmişlərdən xalqımızın mənəvi həyatının ən dərin qatlarına nüfuz edən və zamanın sınaqlarından günümüzədək uğurla çıxan Novruz bayramı ənənəvi dəyərlər sistemimizin təşəkkülündə müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Əcdadlarımızın müqəddəs yadigarı kimi bu bayram təbiətin ilahi nizamına ehtiramın aydın ifadəsidir. Zəngin mənəviyyatımız və düşüncə dünyamız, yüksək əxlaqi keyfiyyətlərimiz və həyata nikbin baxışımız Novruz mərasimlərimizdə bütün rəngarəngliyi ilə dolğun təcəssümünü tapmışdır. İctimai-siyasi və ədəbi-mədəni fikir tariximizin görkəmli şəxsiyyətləri milli varlığımızın ayrılmaz parçası saydıqları bu bayrama həmişə xüsusi münasibət bəsləmişlər.

Yaz bayramı tükənməz yeniləşdirici gücü sayəsində ən çətin vaxtlarımızda belə gələcəyə inamımızı zəifləməyə qoymamışdır. O, Azərbaycan xalqının özünüdərk məfkurəsini qorumaqla ötən əsrin sonlarına doğru milli dövlətçilik idealımıza yenidən qovuşmağımızda mühüm rol oynamışdır. Novruzun rəsmi bayram statusu alması və artıq iyirmi beşinci baharını yaşayan Odlar diyarında ümumxalq bayramı səviyyəsində geniş qeyd olunması müstəqilliyimizin nailiyyətlərindəndir. Sivilizasiyaların qovuşuğundakı multikultural mühitli ölkəmizin müxtəlif mədəniyyətlərə mənsub insanlarını daim ünsiyyətə çağıraraq xoş münasibətlər bərqərar etmiş və dostluq, qardaşlıq əlaqələrini daha da gücləndirmiş Novruz bayramında tolerantlığın həqiqi təntənəsi vardır.

Bahar bayramının ali bəşəri duyğuların daşıyıcısı olaraq YUNESKO tərəfindən ümumdünya qeyri-maddi mədəni irsinin inciləri sırasına daxil edilməsi hər bir azərbaycanlının qəlbini iftixar hissi ilə doldurur. Mən azərbaycançılıq məfkurəsi işığında sıx birləşməklə bayramı ölkəmizin hüdudlarından kənarda bizimlə bərabər qarşılayan soydaşlarımıza firavanlıq, əmin-amanlıq və ruh yüksəkliyi arzu edirəm.

Həmrəyliyimizin rəmzi bu bayram qoy hər evə xoş ovqat gətirsin, hər ocağa bol sevinc, ruzi-bərəkət bəxş eləsin.

Novruz bayramınız mübarək olsun!

Деловой мастер-класс

«Стресс-тест для бизнеса. Как управлять маркетингом, продажами, сервисом, бизнес-процессами, коммуникациями и мобильностью бизнеса в кризис?»

3 марта 2016 года

5 причин принять участие в мастер-классе:
• Экспресс-диагностика Вашего бизнеса в кризис - узнайте «тонкие места»
• Практические советы для бизнеса без «воды»
• Сравните антикризисные стратегии различных компаний и выработайте собственный план действий
• Оцените, куда и почему стоит инвестировать в кризис в первую очередь

 Bizə yazmaq üçün
 


Ünvan:
 • Marco Computer Technology :
 • Yasamal r-nu, Akim Abbasov 1C 
 • Sun Corporation :
 • Yasamal r-nu, Seyidov Mirəli 
 • BONNE :
 • Nərimanov r-nu, Ziya Bünyadov pr-ti 1965
İş vaxtı:
 • Bazar ertəsi - Cümə: 10:00-18:00
 • Şənbə: 10:00-15:00 
 • Bazar  (istirahət günü)
Əlaqə telefonu:
 • (+994 (12)) 432-0744- Marco Computer Technology
 • (+994 (55)) 350-3080- Sun Corporation
 • (+994 (12)) 511-8924- BONNE
E-poçt

info@1c-crm.az